سمینارها

به خودتان فضا و زمان بدهید تا تنها باشید!

رخداد پیشرو

پیشنهاد ویژه برای روز شکرگزاری

پیشنهاد ویژه عقب نشینی زوج برای روز شکرگزاری تاریخ: 11 اکتبر - 14 اکتبر (جمعه تا دوشنبه) ورود در ساعت 4 بعد از ظهر محل برگزاری: خانه کلیولندز (موسکوکا)

این یک فرصت فوق العاده است که از زندگی روزمره خود عقب نشینی کنیم تا لحظه ای استراحت پیدا کنیم
با خودتان در تماس باشید و به سادگی آرامش درونی را پیدا کنید.
• ارتباط قوی تری با شما ایجاد کنید. با شلوغی و شلوغی زندگی روزمره، می تواند
تخصیص زمان برای خود دشوار باشد، چه برای ورزش، مراقبه، دعا،
آرامش یا هر چیز دیگری
• آرامش درونی را در اولویت قرار دهید
• با ارواح خویشاوند ارتباط برقرار کنید
• خوش بگذره
• معلم بهتری برای دیگران شوید

هر زوج فقط 399 دلار