Picture1

عوارض دیدن فیلم پورن

عوارض دیدن فیلم پورن فیلم پورن انسانیت را می کشد و شما را برای جامعه نامناسب می سازد. شما در گذشته برای رفع میل جنسی خود اقدام به تماشای پورنوگرافی با فیلم ها و تصاویر ذخیره شده روی دسکتاپ می کردید.  تماشای پورن برای همه در هر زمان چندان آسان نبود. این ر ...

Picture1

چگونه با یک فرد حساس رفتار کنیم؟

چگونه با یک فرد حساس رفتار کنیم؟ یک فرد حساس یک ویژگی شخصیتی است که در آن فرد دارای حساسیت سیستم عصبی مرکزی عمیق تر یا شدیدتر است، چه محرک های عاطفی، فیزیکی و یا حتی اجتماعی باشد.  به طور خلاصه به آن HSP نیز می گویند. یک فرد حساس تر (HSP) بودن یک بیماری ...