thumb

معرفی تیپ های شخصیتی MBTI – پارت چهارم

تیپ شخصیتی چیره دست ISTP در تیپ های شخصیتی MBTI یکی از تیپ های شخصیتی MBTI تیپ شخصیتی چیره دست می باشد. این افراد در دنیا و محیط های اطراف خود کنکاش کرده و کارهای سخت و دشوار را حل می کنند. آن ها شخصیتی عملگرا دارند و دوست دارند انواع پروژه ها را هم ...

thumb

معرفی تیپ های شخصیتی MBTI – پارت سوم

بررسی تیپ شخصیتی بازپرس ISTJ در تیپ های شخصیتی MBTI معمولا افرادی که دارای تیپ شخصیتی بازپرس ISTJ در تیپ های شخصیتی MBTI هستند به صورت کاملا منطقی به زندگی نگاه می‌ کنند و تمام قدم های خود را بر اساس برنامه‌ های از پیش تعیین شده بر می دارند. بر اساس ...