Picture2

چگونه اضطراب در زندگی روزمره ما چه تاثیری می گذارد

چگونه اضطراب در زندگی روزمره ما چه تاثیری می گذارد اضطراب می تواند تاثیر بسیار سنگین و قابل توجهی بر زندگی روزمره افرادی که از آن رنج می برند داشته باشد. بسیاری عوارض روزمره این اختلال را نمی دانند و ممکن است ناآگاهانه آن را تجربه کنند،  این به این ...

thumb

درباره علائم استرس زیاد و اضطراب شدید چه می دانید؟

دلایل بروز  استرس و اضطراب شدید گاهی افراد در زندگی خود با علائم استرس زیاد و اضطراب شدید مواجه می شوند. وقتی در زندگی ماجرا یا شرایط غیرطبیعی و دلهره آوری روی می دهد، این احساس بروز می کند. روانشناسان معتقدند این احساس که جنبه ادراکی دارد، می توان ...

اضطراب

بررسی تأثیر برنامه ریزی عصبی-زبانی (NLP) بر اضطراب

مقدمه شناخت NLP توسط یک روانشناس بالینی به نام دکتر بورک آغاز شد. این علم از تکنیک های مختلفی مانند تکنیک های ارتباطی، رفتاری و ادراکی استفاده می کند تا افراد به واسطه این تکنیک ها بتوانند افکار خود را تغییر دهند. این علم دارای چهار ستون اصلی مانند ...