thumb

درباره علائم استرس زیاد و اضطراب شدید چه می دانید؟

دلایل بروز  استرس و اضطراب شدید گاهی افراد در زندگی خود با علائم استرس زیاد و اضطراب شدید مواجه می شوند. وقتی در زندگی ماجرا یا شرایط غیرطبیعی و دلهره آوری روی می دهد، این احساس بروز می کند. روانشناسان معتقدند این احساس که جنبه ادراکی دارد، می توان ...