Picture1

چگونه با یک فرد حساس رفتار کنیم؟

چگونه با یک فرد حساس رفتار کنیم؟ یک فرد حساس یک ویژگی شخصیتی است که در آن فرد دارای حساسیت سیستم عصبی مرکزی عمیق تر یا شدیدتر است، چه محرک های عاطفی، فیزیکی و یا حتی اجتماعی باشد.  به طور خلاصه به آن HSP نیز می گویند. یک فرد حساس تر (HSP) بودن یک بی ...