thumb

معرفی و بررسی انواع اختلالات

می توان گفت اختلالات روانی جزو یکی از بیماری های روانی و روحی بسیار شایع به حساب می‌ آیند. شما می توانید این اختلالات را در مردم کل دنیا مشاهده نمایید. تحقیقات بسیار زیادی بر روی انواع اختلالات روانی صورت گرفته است. اختلالات روانی و یا همان بیماری ...

thumb

بهترین روش ها برای پایان یک رابطه عاطفی

مقدمه: زمانی که وارد یک رابطه عاطفی می شویم بزرگترین آرزوی مان این است که این رابطه جاویدان باشد و هرگز تمام نشود. اما تقدیر همیشه آنطور که می خواهیم پیش نمی رود و کار به جدایی می کشد. با این حال شیوه ی پایان دادن به یک رابطه اهمیت فراوانی دارد. هر ...

thumb

آشنایی با انواع تکنیک های NLP

مقدمه:   تکنیک ها و راهکارهای متفاوت سبب شده اند تا NLP نسبت به هر روش جایگزین دیگری جذاب تر باشد. در واقع مسیر به وجود آوردن تغییر با کمک علم NLP باعث شده است تا ما آن را به هر روش جایگزین دیگری ترجیح بدهیم. این فرایند در علم روان شناسی بسیار م ...