Picture2

همه چیز درباره قرص سرترالین و عوارض مصرف آن

قرص سرترالین بخشی از خانواده ای از داروها به نام مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین یا SSRI است. سروتونین یک مولکول سیگنال دهنده به نام انتقال دهنده عصبی است که به نورون ها (سلول های عصبی) در مغز اجازه می دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. نورون ...